Vi kan genomföra ett komplett centralbyte

Går du i tankar om att göra ett komplett centralbyte? 

Elcentral byte

Vi kan byta ut hela elcentralen och även göra en omtrådning på de ställen där det behövs. Vår behöriga och skickliga personal ser till att det hela går så smidigt som möjligt. Det är en smart investering som kommer att löna sig i det långa loppet. Genom ett centralbyte minskar du också risken för elolyckor.

Priset påverkas av flera faktorer

När du ska göra ett byte av elcentral finns det flera faktorer som påverkar priset. Det beror bland annat på vad din fastighet har för nuvarande förutsättningar. Det beror även på vilken typ av elcentral du väljer. Allt detta pratar vi mer om när du hör av dig till oss.

Glöm inte bort RUT-avdraget

Vi kan ordna med RUT-avdraget för dig som är privatperson. Det betyder att du kan dra av upp till 30% av kostnaderna  av arbetskostnaderna.