Få hjälp med omdragning av utbildad personal

Vi kan ta oss an i princip alla typer av elinstallationer och elservice. 

Eldragning med försiktighet

Eldragning är något som kräver stor försiktighet och kompetens. Vi är specialister på elarbeten och har det som krävs för denna typen av arbeten. Självfallet arbetar vi alltid efter lagar och regelverk för att säkerställa säkerheten för alla inblandade.

Så funkar en eldragning

Vi börjar alltid med att bilda oss en uppfattning om platsen. Sedan kan vi tänka ut en plan för hur vi bäst kan dra elen. Allt görs i samråd med dig som kund och du blir hela tiden uppdaterad om vad som sker. Det gör att du kan känna dig trygg som kund.

Glöm inte bort RUT-avdraget

Vi kan ordna med RUT-avdraget för dig som är privatperson. Det betyder att du kan dra av upp till 30% av kostnaderna  av arbetskostnaderna.